+31 (0) 10 433 33 22

prof. dr. René Smits

Offerte aanvragen Toevoegen wishlist

Categorieën

 • Mens & Samenleving
 • Recht & Maatschappij
 • Economie & Financiën
 • Crisis Management
 • Bestuur, Beleid & Politiek
 • Europa

Inzetbaarheid

 • Spreker, lezing of presentatie

Talen

 • Engels
 • Nederlands
 • Frans

Biografie van prof. dr. René Smits

Hoogleraar recht van de euro aan de Universiteit van Amsterdam

Onderwerpen

 • Economische en monetaire aangelegenheden
 • Bankentoezicht
 • Europees betalingsverkeer (SEPA)
 • Europa
 • Internationale samenwerking
 • Globalisering
 • Internationaal recht
 • Leiderschap
 • Duurzaamheid
 • Interreligieuze en interculturele dialoog

Boeken van prof. dr. René Smits

Referenties van prof. dr. René Smits

 • Floris Feitsma

  Op 18 en 19 oktober organiseerde PwC een tweedaagse workshop in Amsterdam voor een internationaal gezelschap van PwC-subsidieadviseurs uit meer dan 10 verschillende landen. Het was bedoeld als netwerkevenement, maar was tevens gericht om de kennis van de adviseurs over de verschillende EU-subsidieregelingen en instanties te vergroten. Wij hebben u gevraagd om de workshop te openen met een lezing van circa een uur over 'Economic recovery in crisis' toegespitst op overheidssteun en subsidies in Europese context.

  Terugkijkend op beide dagen en gelet op de reacties van de genodigden, is de workshop zeer succesvol verlopen. Het betrof de derde keer dat men in dit verband bij elkaar kwam, maar voor het eerst in de vorm van een workshop. Wegens succes zal deze vorm in de toekomst worden doorgezet. Uw lezing is goed ontvangen en gaf een mooie aanzet om veder de diepte in te gaan middels de opvolgende sessies. Met name het begin, het stuk over state aid en het slot van uw lezing sloten goed aan bij de thema's van de workshop. Wat betreft de secties in uw presentatie over de financial sector arrangements / economic arrangements in EU context bleek duidelijk dat u op die vlakken over zeer veel kennis en ervaring beschikt. Echter, voor een groot deel van de doelgroep waren deze secties wat te specifiek. Het aanstippen van de belangrijkste punten was gezien de beperkte tijd wellicht beter geweest, zodat meer tijd beschikbaar was voor de eerder genoemde goed aansluitende punten. Daarnaast ervaar ik uw manier van presenteren als prettig en duidelijk en paste het, mede door de nodige humor, goed bij de informele setting.

  Naar aanleiding van deze goede ervaring zal ik u bij toekomstige lezingen, met name als deze zich toespitsen op de financiele sector binnen Europees verband, zeker overwegen.
   

  PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.

 • Neil Courtis

  I collaborated with René Smits for 6 years when he chaired and co-produced a seminar for legal experts from central banks (one of a range of a dozen annual seminars I helped to produce at Central Banking Publications). René's chairmanship was consistently rated as outstanding in feedback (average satisfaction scores of 9/10 or greater). When we did a multi-year analysis he was the overall second highest-rated speaker or chairmen over a five-year period out of more than 100 internationally-eminent chairmen and presenters. On a more statistically robust analysis I think he would have been the top rated.. He chairs meetings with energy and diplomacy (as well of course as deep expertise in the subject area) and went far beyond the call of duty to ensure delegates had a good experience. He is particularly skilled at bringing together disparate groups. I recommend him without hesitation as a meeting chairman.

  Central Banking Publications, Ltd., London, a subsidiary of Incisive Media Ltd.

Publicaties van prof. dr. René Smits

Video's van prof. dr. René Smits

Foto's van prof. dr. René Smits

Neem contact met mij op